Znajomość narzędzi LEAN5 S warsztaty praktyczne

Tworzenie zorganizowanego, uporządkowanego i bezpiecznego miejsca pracy.
Uczestnicy zdobywają praktyczną umiejętność korzystania z systemu pozwalającego im w przejrzysty sposób komunikować przełożonym anomalie, pojawiające się na stanowiskach pracy

Od 3 do 5dni/Od 24 do 40 godzin w zależności od obszaru wdrożenia i poziomu rozwoju 5S przed rozpoczęciem warsztatów


Standaryzacja

Projekt koncentrujący uwagę na wdrożeniu pracy standaryzowanej, w oparciu o standardowe instrukcje pracy.
Ma na celu pomóc kierownikom niskiego szczebla (team leader, brygadzista) w organizacji pracy podległego zespołu.

Od 2 do 3 dni/Od 16 do 24 godzin w zależności od celów i obszaru wdrożenia


System Pull Flow

Szkolenie koncentruje się na wdrożeniu ssącego systemu przepływu materiałów.
Jego istotą jest przedstawienie metodyki zarządzania produkcją z wykorzystaniem koncepcji "ssania" przez procesy w dole strumienia wartości oraz produkowania przez procesy w górze strumienia z zachowaniem reguł kart Kanban.

3 dni/24  godziny dla wybranego klienta / obszaru produkcyjnego