WspółpracaPsychologia współpracy z ludźmi

 • fakty, pogłoski i plotki - udrożnienie komunikacji w firmie
 • mechanizmy popełniania błędów w postrzeganiu innych osób
 • bariery komunikacyjne - rozpoznawanie i przeciwdziałanie
 • uczucia a komunikacja
 • nasze wartości i przekonania w efektywnej komunikacji
 • budowanie autorytetu w komunikacji z zespołem
 • udoskonalenie aktywnego słuchania
 • zadawanie pytań - dlaczego niektórzy boją się to robić?
 • komunikat bezpośredni "ja" - poprawne wyrażanie swego niezadowolenia
 • rywalizacja czy współpraca - pułapki myślenia my i wy
 • radzenie sobie z negatywnymi emocjami własnymi i partnera komunikacji
 • umiejętność prowadzenia „trudnych” rozmów z pracownikami i współpracownikami
 • komunikowanie zadań - doskonalenie formułowania myśli i ich komunikowania
 • stosowanie pochwał i udzielanie konstruktywnej krytyki
 • analiza transakcyjna
 • typy temperamentu a komunikacja
 • role grupowe a komunikacja - usprawnienie pracy zespołów
 • prowadzenie efektywnych zebrań
 • role grupowe i ich wpływ na pracę zespołu
 • dynamizm rozwoju zespołu – co wynika z faz życia zespołu
 • budowanie i określanie przynależności do grupy
 • określanie zasad współpracy
 • podział ról, obowiązków i odpowiedzialności
 • tworzenie kanałów komunikacji wewnątrz zespołu


Od 2 do 3 dni/Od 16 do 24 godzin w zależności od celów i oczekiwań jakie ma spełnić szkolenie


Asertywność

 • czym jest asertywność – asertywność jako postawa
 • analiza postaw ludzkich
 • agresywność vs. asertywność vs. uległość
 • czym charakteryzuje się postawa asertywna?
 • co wyróżnia komunikaty asertywne
 • kiedy warto, a kiedy nie warto być asertywnym?
 • asertywna komunikacja interpersonalna
 • asertywne myślenie i zachowanie
 • budowanie asertywnego obrazu siebie
 • asertywność w relacji ja-ja
 • asertywność w relacji ja-świat
 • kształtowanie własnej przestrzeni psychologicznej
 • obrona swojego terytorium psychologicznego
 • obrona własnych praw i własnej przestrzeni psychologicznej
 • kontakt z autorytetem
 • szanowanie praw i granic innych osób
 • asertywne wyrażanie własnej opinii
 • asertywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki
 • przyjmowanie asertywnych pochwał i chwalenie innych
 • asertywność i emocje – wyrażanie własnych pozytywnych i negatywnych emocji
 • technika zdartej płyty
 • czterostopniowa procedura przywoływania zaplecza autorstwa
 • chwila na oddech
 • inicjatywa w kontaktach interpersonalnych
 • zastosowanie asertywności w pracy i życiu prywatnym


2 dni/16 godzin


Zarządzanie emocjami

 • czym są emocje
 • wpływ emocji na zachowanie
 • znaczenie emocji w życiu człowieka – wpływ na procesy decyzyjne i motywacyjne
 • identyfikacja i wyrażanie emocji
 • znaczenie i rola emocji w kontaktach społecznych
 • techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • emocje a postawy
 • emocje a metaprogramy i przekonania życiowe
 • emocje w moim życiu – między nastawieniem na zadanie a nastawieniem na relacje
 • wirusy emocjonalne
 • inteligencja emocjonalna – czym jest jak ją rozwijać
 • budowanie relacji poprzez emocje


2 dni/16 godzin