Podejmowanie decyzjiPodejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów

 • identyfikacja problemu – co jest problemem a co jest jego skutkiem
 • wyznaczanie obszarów możliwości
 • techniki poszukiwania rozwiązań – burza mózgów, odwrotna burza mózgów, technika ryby
 • myślenie zespołowe
 • procesy decyzyjne i weryfikacja pomysłów – model postępowania
 • analiza sytuacji, otoczenia i zasobów
 • podejmowanie decyzji i poszukiwanie rozwiązań pod presją czasu
 • co wpływa na to jak podejmujemy decyzje – źródła błędów decyzyjnych od złudzeń i mechanizmów poznawczych po mechanizmy społecznego funkcjonowania i wywierania wpływu
 • jak nasz mózg podejmuje decyzje, czyli dlaczego są potrzebne emocje i kiedy się nimi „kierować”
 • ryzyko w podejmowaniu problemów – czyli co można zaakceptować i kiedy się wycofać
 • dlaczego czasem podejmujemy nieracjonalne decyzje
 • analiza błędów i problemów – od porażki do sukcesu
 • analiza konsekwencji
 • sposoby monitorowania i oceny podjętych decyzji
 • kreatywne podejście do problemów


2 lub 3 dni/16 lub 24 godziny w zależności od grupy


Asertywność

 • czym jest asertywność – asertywność jako postawa
 • analiza postaw ludzkich
 • agresywność vs. Asertywność vs. Uległość
 • czym charakteryzuje się postawa asertywna?
 • co wyróżnia komunikaty asertywne
 • kiedy warto, a kiedy nie warto być asertywnym?
 • asertywna komunikacja interpersonalna
 • asertywne myślenie i zachowanie
 • budowanie asertywnego obrazu siebie
 • asertywność w relacji ja-ja
 • asertywność w relacji ja-świat
 • kształtowanie własnej przestrzeni psychologicznej
 • obrona swojego terytorium psychologicznego
 • obrona własnych praw i własnej przestrzeni psychologicznej
 • kontakt z autorytetem
 • szanowanie praw i granic innych osób
 • asertywne wyrażanie własnej opinii
 • asertywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki
 • przyjmowanie asertywnych pochwał i chwalenie innych
 • asertywność i emocje – wyrażanie własnych pozytywnych i negatywnych emocji
 • technika zdartej płyty
 • czterostopniowa procedura przywoływania zaplecza autorstwa
 • chwila na oddech
 • inicjatywa w kontaktach interpersonalnych
 • zastosowanie asertywności w pracy i życiu prywatnym


2 dni/16 godzin