Obsługa klienta zewnętrznego


Techniki sprzedaży


 • strategie otwarcia rozmowy i przełamywania lodów
 • nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie uwagi
 • zadawanie pytań
 • modele rozmowy handlowej
 • rozpoznawanie motywów i sygnałów zakupu
 • segmentacja klientów
 • konsekwencje różnic między segmentami klientów dla procesu sprzedaży
 • prezentacja oferty
 • wybrane metody argumentowania
 • prezentacja ceny i zarządzanie ustępstwami
 • upusty, rabaty, promocje – kiedy i jak je stosować
 • typy osobowości klienta a zachowanie się klienta
 • typy osobowości klienta a dobór technik wpływu i sposobu prezentacji
 • jak rodzić sobie z trudnymi partnerami
 • procedura radzenia sobie z obiekcjami i sprzeciwem
 • finalizowanie kontraktów
 • metody i techniki tworzenia pozytywnego wizerunku firmy na poszczególnych etapach kontaktu z klientami
 • analiza potencjalnych klientów
 • programy Customer Relationship Management (CRM)
 • budowanie wzajemnego zaufania
 • indywidualne podejście do każdego z klientów
 • systemy lojalnościowe
 • opieka posprzedażowa
 • reklamacje


Od 16 do 32 godzin/Od 2 do 4 dni w zależności od zakresu szkolenia i grupy


Prowadzenie rozmów telefonicznych (telemarketing)

 • telefon – codzienne narzędzie pracy, pozwalające kształtować wizerunek firmy
 • aranżacja stanowiska pracy
 • opracowanie karty rozmów
 • komunikacja z klientem
 • specyfika budowania kontaktu i komunikacji telefonicznej oraz z wykorzystaniem komunikatorów
 • komunikacja elektroniczna – korzyści i ograniczenia
 • techniki rozmowy telefonicznej
 • stosowanie pytań w rozmowie telefonicznej
 • rozpoznawanie potrzeb klienta
 • zamykanie rozmowy
 • elementy socjotechniki w rozmowie telefonicznej
 • karta telemarketingowa
 • monitoring i ewaluacja techniki telemarketingowej
 • savoir vivre w kontakcie telefonicznym


16 godzin/2 dni


Podstawy negocjacji

 • kiedy warto przystępować do negocjacji
 • BATNA w negocjacjach
 • jak przygotować się do negocjacji
 • przestrzeń w negocjacjach
 • kiedy stosować negocjacje pozycyjne, a kiedy oparte na zasadach
 • prowadzenie negocjacji pozycyjnych
 • prowadzenie negocjacji opartych na zasadach
 • strategie i techniki negocjacyjne
 • ustalenia, zobowiązania
 • zakończenie procesu negocjacyjnego jako wstęp do dalszej współpracy
 • ocena przeprowadzonych negocjacji
 • kiedy odwołać się do arbitrażu, kiedy do mediacji
 • udział w arbitrażu i mediacjach
 • magia oferty
 • jak najskuteczniej porozumieć się z klientem (kategoryzacja klienta i dobór najbardziej odpowiedniego sposobu komunikacji)
 • co może mieć wpływ na decyzję klienta
 • przestrzeń i dystans w kontakcie interpersonalnym – pośrednim i bezpośrednim
 • jak przedstawiać dane, aby były przekonujące


Od 16 do 26 godzin/Od 2 do 3 dni


Trudny klient

 • trudni klienci – jak rozwiązywać zaistniałe problemy we współpracy
 • trudni klienci czy trudne sytuacje
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • szczególne potrzeby i szczególe reakcje w sytuacjach z klientami
 • budowanie lojalności klientów – poczucie zaufania i niezawodność
 • między poczucie odpowiedzialności a dystansowaniem się do problemu – czyli to co możemy, co jest nierealne i jak zareagować
 • socjotechniki – metody wpływu społecznego
 • asertywność w kontaktach z klientami


8 godzin/1 dzień (na podbudowie wcześniejszych szkoleń)