Komunikacja interpersonalnaTechniki komunikacji

 • podstawy teorii komunikacji społecznej
 • style komunikacji
 • dostosowanie komunikatu do grupy odbiorców
 • bariery w komunikacji – rozpoznanie i radzenie sobie z nimi
 • sposoby aktywnego słuchania
 • jak właściwie zadawać pytania
 • komunikowanie zadań - doskonalenie formułowania myśli i ich komunikowania
 • mowa ciała
 • fakty, pogłoski i plotki we współpracy z klientami
 • mechanizmy popełniania błędów w postrzeganiu innych osób
 • bariery komunikacyjne - rozpoznawanie i przeciwdziałanie
 • uczucia a komunikacja
 • wartości i przekonania w efektywnej komunikacji
 • umiejętność słuchania
 • metoda aktywnego słuchania jako technika doskonalenia komunikacji i budowania pozytywnych relacji z klientem
 • zadawanie pytań - dlaczego niektórzy boją się to robić?
 • komunikat bezpośredni "ja" - poprawne wyrażanie swego -niezadowolenia
 • rywalizacja czy współpraca - pułapki myślenia my i wy
 • stosowanie pochwał i udzielanie konstruktywnej krytyki
 • typy temperamentu a komunikacja


Od 2 do 3 dni/Od 16 do 24 godzin w zależności od celów i oczekiwań jakie ma spełnić szkolenie


Autoprezentacja

 • autoprezentacja – sposób bycia i budowania relacji z ludźmi czy oszustwo
 • poszukiwanie własnego stylu i sposobu funkcjonowania – czyli jak skutecznie budować swój wizerunek pozostając w zgodzie z sobą i będąc skutecznym
 • człowiek w teatrze życia – budowanie wizerunku zgodnego z rolami, wielość i zmiany ról
 • relacje z ludźmi jako zwierciadło społeczne
 • autoprezentacja jako narzędzie wpływania na innych i wywierania wpływu
 • trening postawy „Reprezentanta Firmy”
 • wizerunek profesjonalisty jako metoda kształtowania wizerunku i zaufania do firmy
 • atrybuty profesjonalisty i zwiększanie wiarygodności
 • ubiór i inne dodatki służące budowaniu wizerunku i pozycji firmy
 • profesjonalna wiedza i stosowanie profesjonalnego języka – budowanie własnego autorytetu i pozycji firmy jako wiarygodnego partnera
 • Dress Code jako forma komunikacji z otoczeniem
 • jak cię widzą tak cię piszą – sobą reprezentuję firmę
 • tożsamość osobista a przynależność do grupy
 • savorie-vivre w biurze
 • Corporate Identity
 • prowadzenie korespondencji firmowej


2 dni/16 godzin